Certifieringar

Miljö

cert14001

Hardford AB är certifierat mot ISO 14001:2015. Certifieringen är en viktig framgångsfaktor i vårt miljöarbete och bidrar till att vi systematiskt arbetar med våra väsentligaste miljöaspekter:
•     Förbrukning av energi för produktion och uppvärmning
•     Val av ingredienser
•     Användningen av våra produkter

Ladda ner vårt certifikat

Kvalitet

cert9001

Hardford AB är certifierat mot ISO 9001:2015 och följer ISO 22716:2007 – GMP för kosmetikprodukter. Certifieringen bidrar till att ständigt förbättra oss själva och våra produkter och att bibehålla en hög produktsäkerhet. Att behålla fokus är lika viktigt internt som externt, både när vi arbetar med de små detaljerna som med helheten. Kvalitet är resultatet av en optimering av varje steg i produktrealiseringsprocessen: pålitliga recept, de bästa råvarorna, råvarukontroll, förpackningsutveckling, inspektioner, finjustering samt en kontinuerlig utvärdering av varje produktionssteg. Varje liten aspekt är viktig för kvaliteten på de produkter som hamnar hos konsumenten.

22716 2007 blue

Genom att fokusera på detaljer kan vi tillverka samma produkt tusentals gånger – alltid med samma utseende, konsistens och doft.

Ladda ner vårt certifikat ISO 9001:2008

Ladda ner vårt certifikat ISO 22716:2007

e-märkning

cert_sp

Hardford AB är certifierat enligt de krav som anges i EG-direktiv 76/11/EEG när det gäller volym och vikt. Certifieringen innebär att vi uppfyller de krav som ställs för att utföra e-märkning av färdigförpackade varor.

Ladda ner vårt certifikat