Styrelse och ledning

Utöver det verksamhetsdrivande bolaget Hardford AB består koncernen av ägarbolagen Hardford Holding AB.

Under våren 2013 tillträdde Johan Ståhl som ny VD för Hardford AB. Johan kommer senast från en roll som VD och landschef för Oriflame i Tjeckien. Dessförinnan har han varit verksam inom bl. a. mediabranschen. Johan har även gått in som ägare och partner till Kent Widding Persson, som är kvar som majoritetsägare och styrelseordförande i Hardford.

Hardfords styrelse består av:

kentwiddingKent Widding Persson
Majoritetsägare
Styrelseordförande sedan 1991
jansoderbergJan Söderberg
Delägare
Styrelseledamot sedan 2001
johanStahlVdJohan Ståhl
VD sedan 2013
Styrelseledamot sedan 2013
Johan Belfrageperson
Styrelseledamot
personUlrika Lindqvist
Styrelseledamot