Private label

Grunden för en framgångsrik produkt är en stark idé. Och för att göra en stark idé rättvisa krävs en smart utvecklingsprocess. Vi hjälper dig att förverkliga dina visioner – hela vägen från idé till produkt i butik.

1

Marknadsinsikt

Med 25 år i branschens framkant vågar vi påstå att vi har större insikt i marknaden än de flesta, och genom djupgående trendanalyser ser vi till att hålla oss ständigt uppdaterade på dagens trender.


Unikt konceptförslag

Våra trendanalyser samt vår insikt i marknaden ger oss en stark grund varifrån vi tar fram ett unikt konceptförslag speciellt anpassat till målgrupp, varumärke och kategoristrategi.

Förpackningsutveckling

För varje ny produkt presenteras flera olika förpackningsförslag. Dessa kontrolleras och testas noga för att säkerställa att de möter de krav som ställs från såväl produktion som slutkonsument.


R&D och produktsäkerhet

Forskning och innovation utgör en stor och viktigt del av det som ligger Hardford varmast om hjärtat. Genom vårt utvecklingslaboratorium kan vi snabbt omsätta dina idéer och önskemål till framgångsrika produkter.

2

x

3

Tillverkning

Vår anläggning är anpassad för att hantera olika typer av produktioner av varierande storlek. Vi är fullt utrustade att tillverka produkter som kräver särskilda produktionsmetoder samt hantera de flesta typer av förpackningar.


Logistik

På Hardford hanterar vi produktion, lager och distribution i ett och samma toppmoderna affärssystem – allt för att skapa en så strömlinjeformad produktions- och distributionskedja som möjligt.


Distribution

Då vi är måna om säkra och pålitliga transporter har vi kvalitetssäkrad distribution genom avtal med några av Europas största transportörer.
Vår personal är speciellt utbildad i hantering och lagring av farligt gods.